Alphas hjelper deg med hverdagens små og store hindre. Enten det er dagens timer som ikke strekker til, eller at du har andre utfordringer som står i veien for ønsket levesett.

Ved å motta tjenester fra Alphas kan hverdagen bli mer sømløs. Målet er å bedre livskvaliteten til kundene, og sammen kan vi finne ut hvilke tjenester som passer for deg eller dine nærmeste.

Geografisk område: Hovedsakelig Ringerike, Hole og Modum kommune.

«Jeg ønsker å bidra til en enklere og bedre hverdag, både for deg med helsemessige hindringer og for deg som har en hektisk arbeidshverdag»